Natuurgeneeskundige met specialisatie energetische therapie

De Wandeling – Simone Brands

‘Als je niets verandert, zal er ook niets veranderen!’

Om gezondheid te herwinnen moet er gedragsverandering plaatsvinden die leidt tot herverdeling van energie. Herverdeling van energie leidt weer tot gedragsverandering. Dié verandering is de oplossing, en de kleinste verandering maakt het grootste verschil!
Energetische therapie heeft als doel dit proces te ondersteunen.

Natuurgeneeskunde en energetische therapie zijn zo oud als de mensheid en komen in talloze culturen voor. De therapie ontleent zijn bestaansrecht aan de ervaring dat er een universele levensenergie bestaat en elk mens over een zelf genezend vermogen beschikt. Natuurgeneeskunde werkt volgens een holistisch mensbeeld en gaat ervan uit dat mensen ziek worden als hun toestand van evenwicht in fysiek, mentaal en emotioneel opzicht, min of meer langdurig is verstoord.

Het symptoom is nooit het echte probleem!

Niet de kwaal maar de hele mens achter de kwaal staat centraal! Met de hele mens bedoel ik alle fysieke, mentale en emotionele eigenschappen van een persoon samen (Lichaam, geest en emotie) maar ook de omgeving van de mens en de wisselwerking hiermee.

De moeilijke zaken, die ieder van ons, in zijn leven tegenkomt, kunnen het pad blokkeren. Hierdoor ontstaat disbalans. De disbalans kan ervoor zorgen dat je het gevoel krijgt niet meer ‘heel’ te zijn en ontstaat de behoefte ‘ge-heel-d’ te worden.

Ik help je jouw eigen lichaamstaal beter te verstaan-begrijpen, en ondersteun je door het te vertalen in praktische adviezen. Door nieuwe inzichten kunnen oude patronen doorbroken worden.

Wat heeft jouw toekomstige ik nodig om nu mee aan de slag te gaan en hoe kan ik je daarbij ondersteuning aanbieden?

Door middel van gespreksvoering ‘wandel’ ik graag een stukje met je mee om knelpunten om te zetten naar nieuwe mogelijkheden en uitdagingen en deze als groeikansen te benutten op jouw ontwikkelingsweg. Het hele proces is erop gebaseerd een bewustzijnsverandering op gang te brengen zodat je weer in je kracht komt te staan en de regie weer kan (her)nemen over jouw eigen leven.

Tijdens de behandeling wordt door het overbrengen van energie het zelf genezend vermogen geactiveerd.
Deze helende energie gaat daarheen waar het voor jou op dat moment nodig is en kan klachten (blokkades) verminderen of zelfs doen verdwijnen.

Wandelcoaching

Als je de weg kwijt bent, wees dan stil.
Er is iets in je dat weet in welke richting je moet gaan…

Het leven is als een wandeling
met makkelijke en moeilijke stukken, stijgende en dalende paden,
splitsingen omwegen afslagen, zelfs doodlopende wegen.

Het weer is als ons gevoel en gedrag
van zonneschijn naar wind en regen,
hagel en sneeuw of donder en bliksem.

De natuur is onze spiegel,
symboliseert en zorgt voor rust en ruimte….

Ruimte om weer een stukje dichter bij jezelf te zijn.

Simone

Waarom wandelcoaching?

Als je vastloopt of met levensvragen zit en de natuur als spiegel gebruikt voor je keuzes, wordt je zelfinzicht groter.

Een wandeling naar buiten doet altijd iets met je van binnen.
Je brengt letterlijk én figuurlijk iets in beweging!

Door het actieve wandelen worden zowel linker als rechter hersenhelft gestimuleerd. Daardoor komen denken en voelen meer in balans met elkaar.
Velen van ons zijn zo geconditioneerd in keuzes te maken op basis van slechts gedeeltelijke informatie, namelijk ons verstand, dat we het gevoel ondergeschikt hebben gemaakt of soms zelfs helemaal hebben uitgeschakeld.

“De intuïtie is een Godsgeschenk, de ratio slechts een dienaar; ergens in de tijd zijn we de dienaar gaan aanbidden en het geschenk vergeten.” – Albert Einstein.

Zelfs een kleine stap kan grote gevolgen hebben voor de rest van je leven!

Zet de eerste stap en boek een gratis kennismakingswandeling.

Energie is alles, alles is energie

Zonder energie kan niets groeien….
Zonder groei staat alles stil!

Wie ben ik?

De Wandeling – Simone Brands

Mijn naam is Simone Brands, sinds kort met mijn gezin woonachtig in Nederweert. Enkele jaren geleden gebeurde er iets waardoor mijn leven nogal op zijn kop kwam te staan en ik ervoor koos een geheel nieuwe weg in te slaan.

Toen werd het mij duidelijk, dat geluk niet buiten mijzelf te vinden is, maar enkel binnenin mijzelf. Mijn zoektocht naar mijn ware kern begon en ik startte mijn wandeling. Ik volgde een vierjarige HBO-opleiding tot energetisch en complementair therapeut. Een opleiding waarbij wetenschappelijke kennis van de menselijke anatomie, fysiologie en pathologie wordt verrijkt met complementaire inzichten.

Tijdens mijn Wandeling werd pas duidelijk waarom ik vaak, ook in het verleden, mensen ontmoet, die graag hun levensverhaal vertellen. Door goed te luisteren heb ik geleerd vooral te horen wat men niet zegt, en daar ligt nu net de clou.

Het weten zit in ieder van ons, alleen door omstandigheden vergeten we dit vaak. Het zijn niet de gebeurtenissen op ons pad die ons van onszelf vervreemden, wel de manier waarop wij er mee omgaan. Graag wandel ik een stukje met je mee, om weer te mogen worden wie je werkelijk bent.

Het consult

Ieder consult begint met een gesprek waarin de klacht of vraag wordt besproken.

De duur van één consult/behandeling varieert van 45 tot 60 minuten. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de ernst, aard en duur van de klacht.

Tijdens en na de behandeling kunnen zich verschillende reacties voordoen, deze kunnen ervaren worden als warmte, koude, trillingen, moeheid, zwaarte, borrelende darmen en/of boeren, een ontspannen of loom gevoel. Dit is omdat het lichaam zich ontlast van oude spanning en emoties, de energie actief is en de doorstroming bevordert.

De kosten van een consult bedragen 75,00 euro en dienen na afloop van het consult contant betaald te worden, tenzij anders is afgesproken. Bij de meeste zorgverzekeraars worden de behandelingen vergoed als je aanvullend verzekerd bent. Je kunt de nota dan indienen bij je zorgverzekeraar. Kijk hier voor meer informatie over vergoedingen.

Wil je écht stoppen met roken?

Waarschijnlijk hoef ik jou niet meer te vertellen hoe slecht roken is. Maar stoppen met roken is makkelijker gezegd, dan gedaan… zou je zeggen.

Met de methode ‘easy to stop’ kun je écht stoppen en blijft het niet bij goede voornemens, maar kun je er echt een punt achter zetten!

3 maanden garantie

90% succesvol

Op locatie vanaf 10 personen

Erkende praktijk

De Wandeling – Simone Brands

Ik ben aangesloten bij Beroepsvereniging van Energetische Therapeuten (VVET) en als registertherapeut ben ik ingeschreven bij het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Doordat ik een erkend therapeut ben worden mij behandelingen vergoed door de meeste ziektekostenverzekeraars, mits je aanvullend verzekerd bent. Wil je hier meer over weten kijk dan op de site van VVET.

Op de sites van beide verenigingen vind je praktische informatie over de (beroeps)verenigingen zelf, de aangesloten therapeuten en toelichting op bepaalde onderwerpen.

Als complementair therapeut onthoud ik me van diagnoses op het terrein van de reguliere gezondheidszorg en zal nooit een reguliere therapie ontraden of doorkruisen, noch een cliënt aanraden om zonder medische begeleiding te stoppen met voorgeschreven medicatie.

Volg “De Wandeling”